فروش دامنه bazar-it.com

بعد از پرداخت هماهنگی برای انتقال این دامنه انجام خواهد شد مراحل انتقال نهایی شدن 24 الی 72 روز کاری میباشد
فروشنده
فراکلیک
ضمانت اصالت کالا
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خلاصه

بعد از پرداخت هماهنگی برای انتقال این دامنه انجام خواهد شد مراحل انتقال نهایی شدن 24 الی 72 روز کاری میباشد  

توضیحات

بعد از پرداخت هماهنگی برای انتقال این دامنه انجام خواهد شد

برای انتقال دامنه ir. مراحل انتقال نهایی شدن 24 الی 72 روز کاری میباشد

برای انتقال دامنه بین المللی مراحل انتقال نهایی شدن 24 الی 48 روز کاری میباشد

فروش دامنه bazar-it.com
فراکلیک
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان